Alpy - Fotografie ze zájezdů - CK Poznání

  • Destinace    
  • Zájezdy    
  • Termíny    
  • Účastníci    
Alpy – Přestože zaujímají pouze dvě procenta povrchu Evropy, jsou největším a nejmohutnějším horským systémem Evropy, v délce 1200 km a šířce 130–260 kilometrů prostupují sedmi státy od Janovského zálivu v Ligurském moři, kde se orograficky (česky bychom řekli horopisně) dotýkají Apenin až po údolí Dunaje kdesi u Vídně – jejich cesta vede jihovýchodní Francií, severní Itálií, Švýcarskem, Lichtenštejnskem, jihozápadním Německem, většinou Slovinska a Rakouska. Údaje o ploše kolísají mezi 180–220 tisíci km2; přibližně 4 000 km2 plochy Alp je zaledněno (čtyři průměrné české okresy). Řeka Rýn na švýcarsko-rakouských (a lichtenštejnských) hranicích a spojnice Lichtenštejnska s italským letoviskem Como rozdělují Alpy na dva základní podcelky Západní a Východní Alpy. Název pochází pravděpodobně z keltského výrazu alp - vysoké pohoří, případně latinského albus (bílý) nebo altus (vysoký). Celému kontinentu jasně dominují svou výškou - Mont Blanc se zvedá do výšky 4 810 m, jako důsledek mohutného alpínského vrásnění. I když jsou Alpy jednou z nejmladších stavebních jednotek evropského povrchu, mají za sebou poměrně dlouhý a pestrý geologický vývoj - zjednodušeně se odehrál podle následujícího scénáře: větší část Evropy pokrývá mělké teplé moře Tethys, na jeho dně se usazují vrstvy měkkých hornin, od konce druhohor začíná kolize africké litosférické desky s evropskou, srážka vyvolala vyzdvižení a následné vyvrásnění těchto mohutných vrstev mořských usazenin (tzv. alpínská orogeneze). A pozor – Alpy nám neustále rostou, naměřené hodnoty kolísají v rozmezí 1–8 mm za rok. Podle směru nasunutí a charakteru hornin dnes dělíme pohoří na vlastní Alpy (byly sunuty na sever a severozápad) a na jižní vápencové dinaridy, kde nasunutí četných příkrovů proběhlo naopak od severu k jihu. Dnešní tvář Alp je ovšem do značné strany výsledkem čtvrtohorního zaledňování, Alpy několikrát na delší dobu zcela zmizely pod mrazivou pokrývkou. Dnes nám z této doby zbyly nejen ostré skalní hřebeny, skalní prahy či visutá údolí, ale i množství krásných jezer, nemnoho ledovců a četné ledovcové kary. Zájezdy do dalších regionů Alp: Zájezdy a dovolená Alpy a Dolomity. Italské Alpy - zájezdy Rakouské Alpy - zájezdy Julské Alpy - zájezdy Francouzské Alpy - zájezdy A kdo by nechtěl do Alp, nabízíme Pyreneje nebo Andorru
Alpy – dovolená s CK Poznání