Fotografie z destinace Normandie

Normandie Rozkládá se západně od Pařížské pánve podél průlivu La Manche. Od 9..století se zde usídlovali normanští válečníci, kteří odtud dobývali další území. Již v roce 1259 byla Normandie postoupena anglickým králem Francii, ale až po stoleté válce začleněna do Francie. Jedná se o převážně zemědělskou oblast s rozlehlými sady a pastvinami. Nejznámější památkou, zapsanou i v seznamu UNESCO, je opatství Mont Saint Michel, ležící na skalnatém ostrově při hranicích s Bretaní. Přímořské lázně, zejména Deauville a Trouville, byla vyhledávaným cílem lepší společnosti v 19.století. Hlavní město Rouen, jedno z nejstarších ve Francii, má nejen nádhernou gotickou katedrálu, známou ze studií impresionistického malíře Moneta, ale i citlivě rekonstruovaný historický střed města, který utrpěl škody ke konci II.světové války. Tuto válku připomínají i mnohá místa vylodění Spojenců v červnu 1944, známá pod krycími jmény jako Omaha, Utah, Juno a další. Jedno z mnoha muzeí vylodění je ve městě Arromanches. Některé další zajímavé turistické regiony Francie: Provence, Bretaň, Normandie, Alsasko, Burgunsko, Languedoc – Roussillon, Pyreneje, Francouzské Alpy,