Podkarpatská Rus - Fotografie ze zájezdů - CK Poznání

  • Destinace    
  • Zájezdy    
  • Termíny    
  • Účastníci    

Aktuální filtr Podkarpatská Rus

ZAKARPATSKÁ UKRAJINA - Podkarpatská Rus ukrajinsky: Закарпатська область; maďarsky: Kárpátalja Podkarpatská Rus je nejzápadnější oblast Ukrajiny. Obyvatelé jsou převážně Ukrajinci a Rusíni, kteří hovoří rusínštinou; ukrajinskou administrativou jsou však pokládáni za Ukrajince. V politice se objevují stále silnější požadavky autonomie. Hlavním městem je Užhorod. Kraj je poměrně turisticky atraktivní, především pro milovníky horských túr. V letech 1919–1938 Podkarpatská Rus patřila usnesením mírové smlouvy saint-germainské a trianonské meziválečnému Československu. Zakarpatská oblast v současné podobě byla ustavena 22. ledna 1946. Její hranice se mírně liší od hranic Podkarpatské Rusi v rámci ČSR, která nezahrnovala mj. města Čop a Velykyj Bereznyj. Podkarpatská Rus hraničí na západě s SR, na jihu s Maďarskem a Rumunskem a na severu s Lvovskou a Ivanofrankivskou oblastí. Oblast se zvedá od Panonské nížiny na jihu k vrcholkům Karpat na severu; na východní hranici oblasti stojí nejvyšší hora Ukrajiny Hoverla (2061 m). Nejvýznamnější řekou je Tisa, která pramení nedaleko Rachova a místy tvoří hranici s Rumunskem a Maďarskem. Další důležitější řeky – Uh (Už), Latorica, Rika, Tereblja a Teresva – patří vesměs do jejího povodí. Zakarpatská Ukrajina - Podkarpatská Rus se od svého vzniku (mimo přechodné změny v 60. letech) dělí na 13 rajónů. 5 měst oblastního významu (viz níže) je spravováno městskou radou podléhající přímo oblastní radě. Zájezdy do : Ukrajina Krym
Podkarpatská Rus – dovolená s CK Poznání