Fotografie z destinace Pyreneje

Pyreneje Tvoří přírodní hranici mezi kontinentální Evropou a Iberským poloostrovem. Z geologického hlediska vznikaly postupně. Nejstarší část žulového původu je z doby před 500 a 220 miliony let. Dnešní podobu formovalo tzv.alpínské vrásnění před 35 miliony let, ale pohyb ledovců, silných až několik stovek metrů a eroze. Mladší horniny jsou především z vápenece, v menší míře také pískovec a břidlice. Celkově jsou 450 km dlouhé. Rozdělují se na Západní, Centrální a Východní Pyreneje, které jsou součást regionu Languedoc-Roussillonu.Nejvyšší vrcholy nad 3 tisíce metrů jsou v centrální části. Celá oblast je nesmírně bohatá na hluboká údolí s horskými potoky, říčkami, sytě zelené pastviny, romantická ledovcová jezera a vodopády. Na některých svazích se zachovaly menší ledovce nebo ledovcové kary. Na obou stranách hor vznikly k ochraně přírody národní parky i přírodní rezervace. Různorodé klimatické podmínky, geologické materiály, ale i různá orientace horských hřebenů a údolí mají za následek mimořádnou rozmanitost flóry, podle nadmořské výšky. Mnohá údolí i úbočí jsou hustě zalesněna. Rostou zde jak jehličnaté, tak listnaté stromy. Hory oplývají i bohatstvím zvěře. Nejslavnějšími v 19.stol. byli medvědi hnědí, kteří postupně vymizeli spolu s kácením lesů, znovu byli vysazeni v posledních desetiletích.