Lund - Univerzita1 Norsko, Finsko, Švédsko - Velký okruh Skandinávií a Lofoty

Lund - Univerzita1
Navštívené destinace: Norsko, Finsko, Švédsko, Lofoty
Termín zájezdu: 15. 7. 2004 - 28. 7. 2004
Datum nahrání: